وب سايت شخصي مهندس محمد نريماني

مهندس محمد نريماني

روز نوشت

تو را دوست می دارم

  تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک ادامه مطلب …

آخرين مطالب